Nyheter

Lage Nøst i debatt under Hjørundfjorddagane

Laurdag 3. juni var årets politiske debatt på Sæbø. Tema var landbrukspolitikk, kommunesamanslåing og skulepolitikk, med spørsmål om tiltak mot fråfall i vidar...

Volda-Ørsta stiller sterkt på Landsmøte på Lillehammer

Det er landsmøte 2017 på Lillehammer i helga 19. – 21. mai. Av dei seks utsendingane frå Møre og Romsdal MDG kjem tre frå Volda og ei frå Ørsta. Delegasjo...

Raudøyholmen og Rotsetfjøra er rydda!

Ørsta MDG stilte med 15 store og små for å rydde Raudøyholmen på Strandryddedagen. Det var båttransport til og frå Rjåneset, der søppelet vart lagra, klart fo...

Skrot og rot i Volda

I samband med lokallagsårsmøtet til MDG, hadde vi og Grøn Ungdom ein tur i Elvadalen med hanskar og seks søppelsekkar. Vi leita eit stykke frå stien, og det var r...

Miljøpartiet De Grønne

Jordvern i Ørsta og Volda

1933 dekar har blitt omdisponert frå dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i Ørsta og Volda i perioden 2005-2016. Dette viser statistsk sentralbyrå s...

Klimagassutslepp i Volda 2009 – 2015

Miljøstatus.no har i mars 2017 lagt ut dei siste tala frå SSB sin fylkesfordelte statistikk og kommuneanalyse av klimagassutslepp. Vi har sett på tala og laga ei gr...

Rotsetfjøra for alle!

I kommunestyremøte i Volda torsdag 2. mars fikk MDG fleirtal for forslag om å utsetje reguleringsplanen for Rotsetfjøra (melleom Scana og Garvarbuda) til etter at a...

På høgskulevitjing

Den 22. februar var stortingskandidat Lage Nøst på besøk på Høgskulen i Volda. To studentrepresntantar, to frå Grøn Ungdom Møre og Romsdal var med på møtet. ...

Årsmøtekvelden med Lage Nøst

Godt frammøte på Ørsta og Volda MDG sine årsmøter på onsdag. Stortingskandidat Lage Nøst hadde eit engasjerande innlegg om valgkampstrategien og det nye i parti...

Husk årsmøte

  • 17:30 Lokallagsårsmøte Ørsta MDG
  • 19:00 Ope for alle interesserte: Førstekandidat på stortingslista, Lage Nøst, innleier om valkampstrategi og det ...

Doktorhaugen til friområde!

Det einaste rette på Doktorhaugen (tomt 19/24) i Volda, er å skape ein grøn uteplass for bebuarane på Fjordsyn, barneavlastninga, psykiatribustadane, naboar, og al...

Kunstgras og granulat

MDG sitt forslag til vedtak vart einstemmig vedtatt i Volda kommunestyre idag:


«Kommunest...

Møt dei stortingsnominerte i MDG

Møt opp på Møre Folkehøgskule i Ørsta tirsdag 20. september klokka 18:00

MDG i Møre og Romsdal har funne 5 godt kvalifiserte kvinner og menn som ynskjer ...

Sykkelkommunen Volda

Vi hadde 4 grunngjevne spørsmål om gamle Austefjordvegen. Ingen av dei handla om ...

Gamle Austefjordvegen

Grunngjeve spørsmål om Gamle Austefjordvegen frå Miljøpartiet Dei Grøne Volda. Dette vert lagt fram på kommunestyremøte den 25. august. Ordføraren vil då gi s...

Ny leiar i Ørsta MDG

Lillian Auflem Øye vart valt til ny leiar i Ørsta MDG under ekstra årsmøte på Bjørke den 13. juni.
Årsmøtet takka avtroppande leiar Bjørn Helset for god...

Verda sin miljødag i Ørsta

På Verda sin miljødag søndag 05. juni ynskjer MDG Ørsta å setje vern av matjord på dagsorden ved å byrje med dyrking av grønsaker i sentrum. Det tar 2000 år ...

Miljøvennlege kunstgrasbaner

– I framtida bør Ørsta kommune stille krav om at oppmalte bildekk ikkje vert nytta i kunstgrasbaner i kommunen, av miljø- og helsegrunnar. Representant for MD...

Når region blir religion

Stortinget har pålagt oss ei kommunereform. Vi ser at våre lokale leiarar entusiastisk overoppfyller ynskja frå sentraliseringsminister Sanner. Kommuneleiinga kasta...

Strandryddedagen 2016

Laurdag 7. mai og mandag 9. mai er Miljøpartiet Dei Grøne i Volda og Ørsta med på strandryddeaksjonen.

I Ørsta ryddar MDG frå Osebrua gjennom sentrum og u...