Nyheter

Årsmøte i MDG Ørsta

Bli med på årsmøte torsdag 14. april på Sæbø!

...

Det grøne skiftet

I Møre og Sunnmørsposten spør Sindre Kvangar...

Alle må få stemme ja

Slik bør røystesetlane utformast ved folkerøystinga 19. mai:

A. Ja til Volda som eigen kommune
B. Ja til å slå saman Volda og Ørsta til ei kom...

Klimagassutslepp i Volda og Ørsta

Rasmus Hansson fikk den 10. mars fleirtal i Stortinget for at «Stortinget ber regjeringen sørge for årlig statistikk over klimagassutslipp for alle norske komm...

Voldsfjordkryssing

MDG Volda har i kommunestyret idag fremja forslag om å utsetje sak 3/16 Oppretting av bruselskap for Voldsfjorden. Grunngjevinga er at rådmannen si innstilling er tv...

Årsmøte MDG Volda 2016

Det er januar. Miljøpartiet Dei Grøne Volda har allereie hatt årsmøte. Partilaget vart stifta i april 2015, og er svært nøgde med å vere med i kommunestyret ett...

Folkerøysting i Bjørke krins

Vi ser i innbyggarundersøkinga som vart lagt fram på Arena Sunnmøre 26. november 2015 at innbyggarane i Volda og Ørsta er delte omlag på midten i spørsmålet om ...

Busettingspolitikk og vassdrag

Tankar frå Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta og respons på ordføraren sitt utsagn om småkraftverk i kommunen.

...

Akutt for Volda sjukehus

Helseministeren har mot faglege fakta og sunn fornuft gått inn for å avvikle akuttkirurgien ved Volda sjukehus. Dette er ingen tent med. Ikkje pasientane, ikkje fagf...

Salt og pepar, So es Bors

Denne hausten har vore spesiell for oss. Først ein fargerik, hektisk og artig valkamp, deretter eit flott valresultat med representasjon i kommunest...

Besøk frå Riksdagen i Sverige

Emma Nohrén er aktiv for Miljöpartiet de gröna i Sverige, og er Riksdagsmedlem. Måndag kom Nohrén på besøk då Miljøpartiet Dei Grøne heldt gruppemøte i Ørs...

MDG har nestleiar i forvaltningsstyret i Volda

Kommunestyret i Volda vart konstituert i dag, 29. oktober. Jørgen Amdam, Ap, vart ny ordførar. Øyvind Festø, MDG, vart nestleiar i forvaltningsstyret. Her ser vi ...

GRØNRAUD koalisjon i Volda

Sidan Møre ikkje har fått med seg nokre vesentlege sider ved danning av ny fleirtalskoalisjon i Volda, vil vi gjerne nemne det her.

...

Bygningar og kultur

Øyvind Festø, MDG Volda, kommenterer kultur og idrett, inne og ute. I denne perioden vil Miljøpartiet Dei Grøne prioritere å ferdigstille den nye Øyraskulen. Vi ...

Ja til Volda som eigen kommune

Med stor overrasking ser vi at også Senterpartiet i Volda surfar på sentraliseringsbølgja til dei andre sittande partia i kommunestyret, og vil slå saman Volda og...

Om flyktningar, hundekle og slikt …

Ei sak som har vorte svært aktuell i nyheitsbilete siste tida er den aukande flyktningstraumen som no har teke vegen nordover i Europa. Spørsmålet er ikkje om kommu...

Ryddige byggesaker

Med turbulensen rundt Håmyraplanane og utbygginga oppom helikopterplassen ved sjukehuset har det gått opp for mange at Volda kommune kan betre rutinene i byggesaker ...

Grøn energi

MDG Volda og Ørsta hadde ekskursjon til Folkestad småkraftverk onsdag denne veka. Vi fikk grundig orientering av driftsleiaren, om trekniske, økonomiske og driftsme...