Fotocredit:

Årsmøte i MDG Ørsta

Bli med på årsmøte torsdag 14. april på Sæbø!

14. april, 2016

Åpent møte

17.45-18.00     Oppmøte og velkommen

18:00-18.40  Presentation av friluftsrådet med Christer Lundberg Nes.

18.40-18.55    Pause med nåke attåt

Sluttet møte

19.00-20.30 Formelt årsmøte

Sakliste for årsmøtet:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen

4. Årsmelding for 2015

5. Regnskap for 2015

6.Innkomne saker og eventuelle resolusjoner

  • Kommunesammenslåing, resolusion/ka meiner MDG Ørsta

7.Årsplan 2016

  • Skulehager, samarbeid med Volda om å lyfte saka til fylkesnivå. Haust -16
  • Lutbruk/Andelasbruk

8.Budsjett 2016

  1. Valg av :

    Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styremedlemmer

Varamedlemmer