Ny leiar i MDG Ørsta/Volda

23. februar, 2015

Ny leiar i lokallaget

Ny leiar i Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta/Volda.

Medlemstalet aukar i MDG, også her lokalt. Torsdag 19. februar vart årsmøtet avvikla, og Helge Standal vart vald til ny leiar i MDG sitt lokallag for Volda og Ørsta.

Vi set pris på at ørstingane vart sterkast representerte denne gongen.

Det nye styret ser slik ut:
Helge Standal, Volda, leiar
Stina Jacobsen, Ørsta, sekretær
Bjørn Helset, Ørsta, styremedlem
Henrik Torgersen, Volda, styremedlem
Iren Aambø, Ørsta, styremedlem
Øyvind Festø, Volda, og Siri Tangen Standal, Volda, er vara.

MDG kjem til å stille med liste ved kommunevalet for første gong i både Ørsta og Volda. Toppkandidatane er klare, og listene vert publiserte den 20. mars.