Om gras og utmarksbeite

No startar jordbruksoppgjeret, og John Inge frå Leira i Hjørundfjorden, nr 9 på MDG si kommunevalsliste i Ørsta, har kronikk på NRK.no om det som er viktig i jordbruket framover:

24. april, 2015

Dyra et kraftfôr i graslandet Noreg

Mitt største ynskje for jordbruksoppgjeret er at det blir lønsamt å nytte ressursane vi har i Noreg. Slik kan eg og mine kollegaer halde fram med å yte viktige bidrag til norsk sjølvforsyning av mat, skriv John Inge Leira Bjøringsøy.

I MDG sitt alternative statsbudsjett vil vi styrke landbruksavtalen og vri tilskot i favør av mat-, miljø- og dyrevennleg produksjon med 650 mill.

Meir om MDG sitt alternative statsbudsjett.

Vi kan ikkje ha ein jordbrukspolitikk som fører til avskoging i Brasil og igjengroing i Noreg.

Stem på MDG Ørsta denne hausten, og få John Inge inn i kommunestyret. Støtt politikken til MDG, og meld deg inn her:

Innmeldingsside