Nyheter

MDG har nestleiar i forvaltningsstyret i Volda

Kommunestyret i Volda vart konstituert i dag, 29. oktober. Jørgen Amdam, Ap, vart ny ordførar. Øyvind Festø, MDG, vart nestleiar i forvaltningsstyret. Her ser vi ...

GRØNRAUD koalisjon i Volda

Sidan Møre ikkje har fått med seg nokre vesentlege sider ved danning av ny fleirtalskoalisjon i Volda, vil vi gjerne nemne det her.

...

Bygningar og kultur

Øyvind Festø, MDG Volda, kommenterer kultur og idrett, inne og ute. I denne perioden vil Miljøpartiet Dei Grøne prioritere å ferdigstille den nye Øyraskulen. Vi ...

Ja til Volda som eigen kommune

Med stor overrasking ser vi at også Senterpartiet i Volda surfar på sentraliseringsbølgja til dei andre sittande partia i kommunestyret, og vil slå saman Volda og...

Om flyktningar, hundekle og slikt …

Ei sak som har vorte svært aktuell i nyheitsbilete siste tida er den aukande flyktningstraumen som no har teke vegen nordover i Europa. Spørsmålet er ikkje om kommu...

Ryddige byggesaker

Med turbulensen rundt Håmyraplanane og utbygginga oppom helikopterplassen ved sjukehuset har det gått opp for mange at Volda kommune kan betre rutinene i byggesaker ...

Grøn energi

MDG Volda og Ørsta hadde ekskursjon til Folkestad småkraftverk onsdag denne veka. Vi fikk grundig orientering av driftsleiaren, om trekniske, økonomiske og driftsme...

Pestrot

Onsdag hadde Miljøpartiet Dei Grøne i Volda synfaring i den gigantiske pestrotåkeren ved badeplassen Munken i Volda.

...

Grøn pub

Optimistisk stemning tirsdag kveld på Det Grøne Treet i Volda. MDG i Ørsta og Volda hadde Grøn pub, og underholdninga kom frå fylkestoppen vår, John John.

...

Biogass og grøn industri

John John Bruseth, fylkestoppen i MDG er på valturne i Møre og Romsdal. Tirsdag var det fullt program i Ørsta med grøn industrisatsing som viktig tema.

...

Standkampen i gang i Volda

Dette er første kommunevalet som MDG er med på i Volda.

Laurdag var det masse folk i sentrum, nye studentar, loppemarknad, og lokalpartia med stand langs Cubu...

Valgkampstart på Standalhytta

Dei Grøne i Ørsta inviterer til valgkampstart på Standalhytta no på laurdag den 15. august.
Sist treff p...

Svartlista artar i Volda og Ørsta

Invasjon

Tenk deg at ein av dei 100 verste svartelista plantane kan ha røter som veks 7 meter horisontalt og 3 meter vertikalt. Og at mindre e...

Gode idear i sentrumsplanen i Volda

Prosjektet «Mellom bygningane i Volda» ser svært positivt ut. På folkemøtet ondag 24. juni på Volda Samfunnshus informerte Gehl Architects om arbeidet sitt til e...

MDG sine merknader til Kommuneplan for Volda, samfunnsdelen

MDG i Volda har hatt ein gjennomgang av spørsmåla som ligg i høyringsdokumentet til kommunen. Her er våre merknader til planprogrammet, dei vart sendt til kommunen...

Program MDG Volda 2015-2019

Vedlagt kan du finne programmet til Miljøpartiet dei Grøne i Volda for neste...

Valkamptreffet på Sæbø

Ein fin gjeng frå MDG i Ørsta og MDG i Volda hadde tirsdag kveld valkamptreff på Sæbø. Med eit stort strandflagg i hagen var det ingen tvil om kvar vi heldt til. ...

Yrkesfag i front for grønt skifte

Av
Bjørn Helset
-Førstekandidat Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta
John John Bruseth
-Førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal<...